header practice

Bankarstvo i financije

Sve pravne usluge iz područja bankarstva, leasinga, osiguranja, investicijskih fondova i tržišta kapitala.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • opće bankarsko pravo – međunarodni zajmovi, garancije i bankarski proizvodi,
 • financiranje imovine i strukturirano financiranje,
 • refinanciranje i osiguranje potraživanja,
 • bankarske ugovore,
 • ugovore o financijskom i operativnom leasingu,
 • registriranje investicijskih fondova,
 • inicijalne javne ponude.

Trgovačko pravo i pravo društava

Naše odvjetničko društvo pruža najširi spektar pravnih usluga iz područja trgovačkog prava i prava društava.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba,
 • zastupanje u registarskim postupcima,
 • restrukturiranje, likvidacija i stečaj trgovačkih društava,
 • savjetovanje i pripremu dokumenata potrebnih za upravljanje društvima,
 • ugovore o zajedničkom pothvatu (joint venture),
 • preuzimanja i spajanja (M&A),
 • zaštitu tržišnog natjecanja,
 • trgovačke ugovore,
 • outsourcing.

Rješavanje sporova, arbitraža i mirenje

Naš tim za rješavanje trgovačkih sporova ima veliko iskustvo u pronalaženju najučinkovitijeg rješenja za sporove koji su proizašli iz trgovačkih ugovora, različitih oblika financiranja (kredit, leasing), ugovora o osiguranju, povrede jamstava i garancija, sporove proizašle iz prodaje udjela i imovine u društvu, sporove između dioničara, članova društva, članova uprave, člana uprave i društva, sporove oko odgovornosti za prouzročenje štete i drugih oblika izvanugovorne odgovornosti.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • parnične postupke,
 • međunarodnu i domaću arbitražu,
 • trgovačke sporove i trgovačku arbitražu,
 • sporove iz područja zaštite tržišnog natjecanja,
 • sporove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva,
 • naknadu štete,
 • individualne i kolektivne radne sporove, kolektivno pregovaranje,
 • sporove o pravima na nekretninama,
 • priznanje i ovrhu stranih sudskih presuda i arbitražnih pravorijeka

Radno pravo

Sve pravne usluge iz područja radnog prava uključujući radne i managerske ugovore, programe restrukturiranja, kolektivno pregovaranje i radne sporove.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, sporazuma radničkog vijeća s poslodavcem, kolektivnih ugovora i drugih akata iz područja radnog prava,
 • suzbijanje nezakonitog štrajka i drugih oblika industrijskih akcija,
 • isključenje radnika s rada (lockout),
 • osnivanje i odnos sa sindikatima, radničkim vijećem i udrugama poslodavaca,
 • otkazivanje ugovora o radu,
 • sastavljanje i otkazivanje menadžerskih ugovora,
 • kolektivno zbrinjavanje viška radnika,
 • postupci obavještavanja, savjetovanja i suodlučivanja s radničkim vijećem,
 • suzbijanje diskriminacije na radu i zaštitu od mobbinga,
 • izume i tehnička unaprjeđenja na radu,
 • privremeno zapošljavanje i mobilnost radnika,
 • ugovorna i zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem.

Naplata potraživanja, stečajni i predstečajni postupci

Naš parnični tim ima veliko iskustvo u parnicama, naplati potraživanja, ovršnim postupcima, stečajnim postupcima i postupcima predstečajne nagodbe.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • parnične postupke radi naplate potraživanja,
 • ovršne postupke na nekretninama, pokretninama, računima, tražbinama, dionicama, poslovnim udjelima i drugim predmetima ovrhe,
 • prijavu i naplatu potraživanja u stečajnim i predstečajnim postupcima,
 • savjetovanje glede preustroja u stečaju i plana financijskog restrukturiranja,
 • postupke osiguranja potraživanja privremenim i prethodnim mjerama,
 • postupke provjere imovine dužnika.

Nekretnine, energetika, infrastruktura, zaštita okoliša i projektno financiranje

Know–how našeg odvjetničkog društva obuhvaća i savjetovanje klijenata glede transakcija s nekretninama i projekata razvoja nekretnina koji uključuju kupnju postojećih i izgradnju novih trgovačkih centara, poslovnih zgrada, industrijskih pogona, hotela i turističkih naselja, elektrana, zračnih i morskih luka, autocesta i drugih sličnih objekata s područja energetike, infrastrukture i zaštite okoliša.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • kupoprodaju, zakup i najam nekretnina,
 • zemljišnoknjižno pravo i zemljišnoknjižne postupke,
 • prostorno uređenje i gradnju,
 • ulaganje u prometnu infrastrukturu,
 • ulaganje u plinsku i naftnu industriju,
 • sastavljanje ugovora i drugih isprava u skladu s pravilima FIDIC,
 • obnovljive izvori energije,
 • zbrinjavanje otpada i sustav gospodarenja otpadom,
 • ulaganje u hotelijerstvo i turistički sektor.

Odnosi s regulatorima

Naš odvjetnički tim u svakodnevnom radu pruža usluge u vezi s odnosom klijenata s nadležnim regulatorima, pribavljanjem dozvola, usklađivanjem poslovanja klijenata sa zakonskim i podzakonskim propisima, proučavanjem i istraživanjem važeće regulative za privatni i javni sektor, uključujući i primjenjivo pravo Europske Unije.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • zastupanje u postupcima pred državnim regulatornim tijelima,
 • ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola i drugih akata potrebnih za gradnju,
 • ishođenje dozvola, odobrenja, suglasnosti i drugih akata u sektoru energetike, prometa i zaštite okoliša,
 • ostvarivanje prava na državne poticaje,
 • usklađivanje poslovanja s pravnom regulativom Europske unije.

Javna nabava, koncesije i javno-privatna partnerstva

Pružamo sveobuhvatnu uslugu u ovom pravnom području, uključujući i postupke javne nabave s međunarodnim elementom.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • izradu dokumentacije za nadmetanje i ugovorne dokumentacije u postupcima javne nabave,
 • savjetovanje naručitelja u postupcima javne nabave,
 • zastupanje ponuditelja u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave,
 • zastupanje ponuditelja u upravnim sporovima protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,
 • zastupanje i pravna zaštita u postupcima davanja koncesije i sastavljanje ugovora o koncesiji,
 • zastupanje u postupcima predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva i sastavljanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Zastupanje u upravnim, kaznenim i prekršajnim postupcima

Naš odvjetnički tim za upravne, prekršajne i kaznene postupke spreman je u svakom trenutku ponuditi optimalna rješenja za svakog klijenta, a osobito iskustvo ima u kaznenim postupcima iz područja gospodarskog kriminala.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora, u postupcima izvlaštenja i povrata oduzete imovine, te u drugim upravnim postupcima pred javnopravnim tijelima,
 • sprječavanje pranja novca,
 • upravne sporove protiv pojedinačnih odluka i općih akata te postupanja i propuštanja tijela državne uprave, kao i radi ocjene zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora,
 • prekršajne postupke iz područja zaštite tržišnog natjecanja, radnog prava, carinskih i poreznih propisa, zaštite osobnih podataka, prava trgovačkih društava te drugih pravnih područja,
 • zastupanje oštećenika, sastavljanje kaznenih prijava i obranu u kaznenim postupcima radi gospodarskih kaznenih djela.

Zaštita podataka

Naš tim iskusnih odvjetnika pomaže klijentima u procesu usklađivanja s Uredbom o općoj zaštiti podataka (EU) 2016/67 (GDPR) pružanjem brojnih prilagođenih usluga vezanih uz zahtjeve za zaštitu osobnih podataka koje nalaže navedena Uredba. Stalnim informiranjem naših klijenata o aktualnim regulatornim promjenama i raspoloživoj sudskoj praksi zaštite podataka, pomažemo našim klijentima održavati i prilagođavati razinu usklađenosti s GDPR na svim razinama njihove poslovne aktivnosti.

Posebno izdvajamo usluge vezano uz:

 • Izradu internih akata i procedura vezano uz zaštitu osobnih podataka
 • Sastav ugovora o obradi podataka
 • Pomoć pri izradi procjene učinka na zaštitu podataka
 • Pomoć pri formiranju i vođenju evidencija
 • Usluge službenika za zaštitu podataka

Obiteljska Medijacija

Obiteljska medijacija usmjerena je na odnose u okviru obitelji. Članovi našeg medijacijskog tima iz iskustva znaju da svaka velika promjena koja nastaje u okviru jedne obitelji (npr. razvod, podjela imovine, smrt, podjela ostavinske imovine…) stvara nelagodu, neizvjesnost i stres. Uvjereni smo da to ne mora nužno biti tako, već da svatko ima pravo na sretan i ispunjen život. Zato vjerujemo da kroz naš sveobuhvatan medijacijski angažman možemo osvijestiti i podržati naše stranke u nastojanju da spomenute situacije prožive sa pozitivnim emocijama. Za nas je poslovni uspjeh gledati naše stranke kao uz našu pomoć i nakon značajnih životnih promjena nastavljaju voditi uspješne & kvalitetne živote.

Obiteljska medijacija se provodi na način da se članove obitelji posjedne za isti stol i da se započne sa mirnim, staloženim i kvalitetnim razgovorom. Za neke obitelji to je prva prilika da mirno i obazrivo razgovaraju jedni sa drugima, a opet uz pomoć medijatora, koji im sa svojim stručnim znanjima pomaže voditi taj razgovor.

U ulozi Odvjetnika u medijaciji mi zastupamo i vodimo naše stranke kroz postupak medijacije. Tijekom medijacije stranke uz pomoć medijatora (na sudu, centru za mirenje, privatnog medijatora i dr.) traže kvalitetna rješenja svojih nesuglasica/nerazumijevanja/konflikata i sl. (iz područja: brakovi - razvodi - imovina - ostavina), s ciljem postizanja kvalitetnih rješenja za nastavak uspješnog života svih članova obitelji.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.