Odvjetnički ured
Vesna Kovačević Fras

O uredu

Dugogodišnje iskustvo i
suradnja s drugim uredima

Odvjetnički ured Vesna Kovačević Fras surađuje s pet odvjetničkih ureda koji stalno prate trendove u poslovanju odvjetnika u RH, Europskoj uniji i inozemstvu te zajedničkom suradnjom pružaju pravne usluge iz svih grana prava na visoko profesionalno kvalitetan, efikasan i fleksibilan način.

Naši klijenti koji angažiraju osobno bilo koji od naših odvjetničkih uredu imaju na raspolaganju sinergiju iskustava svih povezanih odvjetnika.

Vesna Kovačević Fras